085 729 7939

TRÂN CHÂU JELLY 3Q NTV FOOD – TRẮNG

– HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

– NSX: Thông tin trên bao bì.

– Thể tích thực: Túi 500gr