085 729 7939

Thạch dừa ly NTV Food

– HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

– NSX: Thông tin trên bao bì.

– Thể tích thực: 

  • Lốc 190gr
  • Lốc 100gr