085 729 7939

Thạch Nha Đam

HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

NSX: Thông tin trên bao bì.

Trọng lượng:

  • Túi 500gr,
  • Túi 1 kg.